Правна информация

Относно wedou

Wedou Assurances е опростено акционерно дружество скапитал от 122 000 евро, регистрирано 831 710 090 в RCS Créteil, чието седалище е 174, Bd de Créteil, 94100 Saint Maur, Франция. Застрахователен и презастрахователен брокер, регистриран в ORIAS под номер 17005449, www.orias.fr. Wedou Assurances подлежи на контрола на Органа за пруденциален надзор и разрешаване на проблеми (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 Paris. Wedou Assurances не е предмет на договорно задължение да работи изключително с една или повече застрахователни компании, няма капиталова връзка със застраховател и предоставя на своите клиенти застрахователните компании, с които работи в съответствие с разпоредбите на член L520-1-II б от Кодекса за застраховането. Професионална застраховка гражданска отговорност и финансова гаранция съгласно застрахователния кодекс.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Лични данни

Личната информация се поставя под контрола на Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr, служител по защита на данните на Wedou Assurances. Тя се използва, за да Ви предложи най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване и, ако е необходимо, оттегляне на Вашето съгласие. Вие също имате право да определите съдбата на личните си данни след смъртта си. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и противопоставяне срещу данните, които се отнасят до вас. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.