Пoверителност

Лични данни

Длъжностно лице по защита на данните на Wedou Assurances e Cтанислав Захов, stanislav.zahov@wedou.fr. Личните данни се използват, за да Ви предложим най-добрата оферта и където е приложимо, търговски оферти от нашите партньори. Данните се съхраняват в рамките на Европейския съюз по сигурен начин в продължение на три години. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване, да бъдете 'забравен' и, ако е необходимо, на оттегляне на Вашето съгласие. За да упражните тези права, трябва да предоставите доказателство за самоличност и да се свържете с нас чрез имейл: infoperso@wedou.fr. Вие имате право на достъп, коригиране и възражение спрямо обработването на личните Ви данни. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на confidential@wedou.fr.

Събиране на информация

Ние събираме информация, при регистрирането Ви на нашия сайт, когато се свързвате чрез Вашия профил в www.wedou.bg или когато прекъсвате връзката. Събраната информация включва Вашето собствено и фамилно име, дата на раждане, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта. Данните на кредитната карта се събират само когато потвърдите желанието си да получите нашата оферта и след като сте подписали документите за сключване на застрахователен договор по електронен път. В допълнение, ние автоматично получаваме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, софтуер и хардуер, както и страницата, която поискате с цел подобряване на навигацията и да адаптиране на нашето приложение към Вашите нужди.

Използване на информация

Цялата информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за: персонализиране и оптимизиране на продуктите; подобряването нашия уебсайт; подобряване и поддръжка на нашите услуги; да се свързваме с Вас по имейл или текстово съобщение; изпращане на напомняне, промоции или анкети за удовлетвореност.

Пoлитика за поверителност на електронната търговия

Ние сме единствен администратор на информацията, събрана на този сайт. Вашата лична информация няма да бъде продадена, обменена, прехвърлена или предоставена на трета страна по каквато и да е причина, без Вашето съгласие, освен ако е необходимо, за да се отговори на искане от Вас и да се обработват свързани транзакции и да се обслужва Вашия застрахователен договор, както е предвидено в Общите Условия.

Разкриване на информация на трети страни

Ние не продаваме, търгуваме и не прехвърляме Вашата лична информация на трети страни. Това не включва доверени компании трети страни (изпълнители на управление, доставчици на IT услуги), които ни помагат да поддържаме нашия уебсайт или да извършваме нашия бизнес, стига тези страни да се съгласят да пазят тази информация поверителна. Смятаме, че е необходимо да споделяме информация, когато това се изисква от закона, за разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности, подозрения за измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за физическата безопасност на всяко лице и нарушения на нашите общи условия за ползване. Информация, която не е лична, обаче може да бъде предоставена на други бизнес партньори за целите на маркетинг, статистика, оценка на застрахователния риск или други.

Защита на информацията

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме защитата на Вашата лична информация. Ние използваме най-съвременно криптиране за защита на чувствителна информация, предавана онлайн. Също така защитаваме Вашата информация офлайн. Само служители, които трябва да изпълняват конкретна работа (например получаване, управление на рекламации, обслужване на клиенти и т.н.) имат достъп до лична информация. Компютрите и сървърите, използвани за съхраняване на лична информация, се съхраняват в защитена среда.

Използване на бисквитки

Бисквитките подобряват достъпа до нашия сайт събират аналитични данни относно поведението на потребителите. В допълнение, нашите бисквитки подобряват изживяването на клиентите, като проследяват и насочват техните интереси. Въпреки това, това използване на бисквитки по никакъв начин не е свързано с лична информация на нашия сайт.

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който предоставяте, за да Ви изпращаме информация за договори и актуализации, фирмени новини, информация за свързани продукти и др. Ако искате да се отпишете от получаването на допълнителни имейли, можете да го направите по всяко време. Подробни инструкции за отписване са включени в долната част на всеки имейл. Ако е необходимо, можем да използваме номера на мобилния телефон, който сте ни съобщили, за да ви изпратим SMS. В такъв случай, в текста на всеки изпратен SMS ще ви бъде предложена възможност за спиране на този начин за комуникация.

Съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.