Злополука

Непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход, настъпило през срока на застрахователното покритие и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно увреждане.