Заболяване

Съвкупност от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано заведение и регистрирани в специален медицински документ, които причиняват временна загуба на трудоспособност. Задата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране.