Телемедицина

Телемедицина е онлайн снемане на здравен статус, жизнени витални показатели и даване на насока за провеждане на лечение или необходимост от преглед от специалист, посредством видео консултация с правоспособен лекар в електронна среда.

„Електронно досие“ е услуга, достъпна на адрес www.myhealth.euroinslife.bg, даваща възможност на застрахования дасъздава и поддържа свое единно електронно медицинско досие - общо електронно досие с всички лични и медицински данни на застрахования, даващо възможност за проследяване на историята наизвършвани медицински прегледи и дейности, медицински изследвания, предписана терапия, извършвани консултации, данни от проведено болнично лечение и операции, проведени възстановителни и рехабилитационни процедури, рентгенови снимки, както и за съхраняване на всякаква медицинска информация, каквато застрахованият прецени.