Самоучастие

Сумата, която Застрахования трябва да плати за своя сметка, за покриване на разходите за медицинско лечение.