Предварително съществуващо състояние

Заболяване или телесно увреждане, изискващо съвет от лекар или медицинско лечение, включително предписване на лекарства, диагностицирано преди началото на застрахователното покритие.