Извънболнично лечение

Медицинско лечение на застрахования, когато не е болничен пациент. Лекуване от лицензиран общо практикуващ лекар