Иншуртех

InsureTech или InsurТech, съставен от английските думи Insurance и Technology, е резултат от сближаването между най-новите технологии и застрахователния сектор. Концепцията на InsurеТech представлява ангажимента към иновациите и развитието на нови продукти и услуги в рамките на застрахователния сектор.