Хоспитализация ( болничен престой / болнично лечение )

Непрекъсваем минимум 24 часов престой на застрахования в болница по лекарско предписание за извършване на неотложно изследване, наблюдение или лечение.